FinProduct

Ürün Geliştirme

İşletme ve mühendislikte Yeni Ürün Geliştirme (YÜG), yeni bir ürünü pazara sunma sürecinin tamamını kapsar. YÜG’ün merkezi bir yönü, çeşitli iş konuları ile birlikte ürün tasarımıdır. Yeni ürün geliştirme genel olarak bir pazar fırsatının satılmaya hazır bir ürüne dönüştürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Ürün somut (dokunabileceği fiziksel bir şey) veya somut olmayan (bir hizmet, deneyim veya inanç gibi) olabilir, ancak bazen hizmetler ve diğer işlemler “ürünlerden” farklıdır. YÜG, müşteri ihtiyaç ve isteklerinin, rekabet ortamının ve pazarın doğasının anlaşılmasını gerektirir. Maliyet, zaman ve kalite müşteri ihtiyaçlarını yönlendiren temel değişkenlerdir. Bu üç değişkeni hedefleyen yenilikçi şirketler, müşteri gereksinimlerini daha iyi karşılamak ve düzenli olarak yeni ürünler geliştirerek kendi pazar paylarını artırmak için sürekli uygulamalar ve stratejiler geliştirmektedir. Şirketlerin süreç boyunca karşılaşmaları gereken birçok belirsizlik ve zorluk vardır. En iyi uygulamaların kullanılması ve iletişimin önündeki engellerin kaldırılması, YÜG’ün yönetimi için temel endişelerdir.

20 yılı aşkın hizmet sektörü tecrübemize ek olarak 2 yıla yakın ürün geliştirme tecrübemiz ile tamamen bilimsel ve inovasyon temelli bir ürün geliştirme süreci kurguluyoruz. Inovasyon ve güncel yıkıcı iş modelleri ile düzenli olarak modelimizi geliştiriyoruz.

Bizim modelimizde ürün geliştirme süreci ;

Stratejinizi Hayata Geçirin!