FinConsultancy

Danışmanlık Hizmetleri

Bankacılık, finans ve dijital dönüşüm alanlarında yeni fırsatlar arayan; büyümeye, rekabeti yönetmeye, süreçlerini iyileştirmeye, risklerini etkin ve mevzuata uygun hale getirmeye ve stratejik hedeflerine ulaşmaya çalışan kurumlar için çözüm odaklı danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Müşteri öncelikli bakış açımızla hizmet verdiğimiz kurumların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda stratejik hedeflerine giden yolda en uygun ürün ve yöntemleri “optimum maliyet, maksimum verimlilik ve sürdürülebilirlik” yaklaşımıyla sağlıyoruz.

Tüm hizmetlerimizi kapsayan bu yaklaşım sayesinde hizmet verdiğimiz her iş dalı ve kurum için özelleşmiş danışmanlık süreçlerimizle fark yaratıyoruz.

FinTech

Temel Bankacılık

Temel Bankacılık konusundaki 20 yılı aşkın tecrübemiz ile müşterilerimize gerek proje bazlı gerekse uçtan uca çözümler sunarak kalıcı iş ortaklıkları kurmak ve müşterilerimizin ilk tercihi olmak için kar odaklı yaklaşımdan ziyade değer odaklı yaklaşımımız ile öne çıkıyoruz.

Uzmanlık alanlarımız;

Hazine

Türev Ürünler, Aktif Pasif Yönetimi, Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Para Piyasası işlemleri başta olmak üzere tüm Hazine konularında gerek uçtan uca gerekse proje bazlı danışmanlık desteği vermekteyiz.

Nakit Yönetimi

DBS, Tedarikçi Finansmanı, Kurum Entegrasyonları vb. konularda geçmişten getirdiğimiz deneyimimiz ile yaratıcı yaklaşımlar ve güncel iş modellerine uygun çözümler sunuyoruz.

Krediler

Kredi işlemleri, teminat konuları, limit ve risk yapılandırması gibi konular baştan olmak üzere hem Kurumsal hem de Bireysel krediler konularında hizmetler veriyoruz.

Risk Yönetimi

Firmaların faaliyetlerinde karşılaşılan risklerin ölçülmesi, risk yönetim politikalarının oluşturulması ve risklerin firmaların stratejik hedefleri doğrultusunda risk alma isteği sınırları içinde kalınmasına katkıda bulunma amaçlı firmalara özelleştirilmiş hizmetler sunulmaktadır.

FinAnalytics

Veri Yönetimi

Günümüzün değişken iş ortamında müşterilerimizin hem gerçek zamanlı hem de geleneksel veri yönetimi uygulamalarını sektör tecrübemiz ile rekabetçi bir seviyeye taşıyoruz. Gerek Finnovation olarak gerekse konusunda uzman stratejik ortaklarımız ile müşterilerimize üstün kalitede değer yaratan hizmetler sunuyoruz.

  • Veri Mimarisi
  • Veri Analitiği
  • İş Zekası
  • Yasal Raporlama

FinDigital

Dijital Dönüşüm

Kültür temeline oturan Strateji, Liderlik ve Farkındalık konuları etrafında şekillenen yenilikçi modelimiz ile müşterilerimize özel dijital dönüşüm planları yapıyor; her bir müşterinin kendi değerleri paralelinde uygulama alanları bazında devreye alıyoruz.

  • Dijital Kültür
  • Dijital Liderlik
  • Dijital Strateji
  • Dijital Farkındalık
  • Süreç İzleme ve Geliştirme
  • Proje Bazlı Teknoloji ve Sistem Entegrasyonu

FinProject

Proje Yönetimi ve Çevik Dönüşüm

Bir örgüt olarak ve bireysel olarak daha çevik olmanın zorunluluğu, bu kanıtlanmış çevik verimlilik paradigmasını benimsemenin potansiyelini takdir etmekle başlar, ancak tek başına gerçekleştirme yeterli değildir. Aksine zaman, odaklanma, çalışma, uygulama ve detaylandırma gerektirir.

Zaman etkili değişimin düşmanıdır.

Ve bu yüzden en büyük çokuluslu şirketlerden en erken tohum aşaması girişimlerine kadar şirketler uzmanlığı aşılayarak hızlı, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geçiş yapmak ve gerekli bilgileri aktarmak için Çevikliği tercih ediyor ve Çevik Organizasyonel modele dönüyorlar.

Kaçınılmaz teknoloji yürüyüşü yaşamın her alanına nüfuz etti ve iş dünyasının gelişim hızını temelden değiştirdi. Günümüzde beklentilerin olasılıkların sınırlarını zorladığı ve deniz değişikliğine uyumun artık daha sıra dışı bir olay değil, normal bir seyir olduğu bir topluma sıkı sıkıya bağlıyız.

Beklentilerin bu olgunlaşması, iş dünyasını sonsuza dek değiştirdi ve basit hayatta kalmayı neredeyse aşılmaz bir meydan okuma haline getirdi. Yani, işin temel yöntemleri ve metodolojileri, teknolojinin üstel büyümesi tarafından tetiklenen değişim hızına uyan bir çeviklik seviyesini benimsemediği sürece.

Çevik metodoloji (Agile) bir düşünce şekli, evrimi, adaptasyonu, işbirliğini ve sürekli gelişimi zorunlu kılan bir süreç yeniliğidir. Kurumsal hiyerarşinin ne olduğunu, internet odaklı bir zaman diliminde teslim edebilen çevik bir uyarlanabilir girişim biçimine modernize etmek yeni iş dünyasının yüz yüze kaldığı bir gelişim alanıdır.

Çevik süreç, zaman sıkıştırması ve günümüzün proje geliştirmesinin karmaşıklıklarının getirdiği zorlukların panzehiridir. Sadece derin işbirliği, hızlı yinelemeler ve kaçınılmaz değişim yürüyüşüne esnek tepki ile mümkün olan bir verimlilik düzeyi sağlar.

Çevik Yazılım Geliştirme için Agile Manifesto‘nun yayınlanmasından bu yana, yazılım geliştirmeyi optimize etmek için geliştirilen bir yoldur.

On yıldan uzun bir süredir şirketler, Agile’nin temel ilkelerini aşamalı olarak benimsemiş ve rafine etmişlerdir; işletmelerdeki gönül rahatlığını, ticareti yönlendiren bit ve baytları yenilemek için gerekli olan çevikliğe dönüştüren temel ilkeler. Ve çeviklik, genel anlamıyla, günümüz dünyasında hayatta kalmak için gerekli olsa da, mükemmeliyetle uygulandığında Agile süreci, olağanüstü teslimatı yönlendiren şeydir ve istisnai teslimat, sürdürülebilir kurumsal büyümenin katalizörüdür.

Stratejinizi Hayata Geçirin !